PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

 

 

  Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

-    Procuror Mona Marina Iordache

-    Telefon: 0244/541249, interior 139

 

 

  Raport de activitate privind aplicarea Legii nr. 677/2001 pe anul 2018

 

  Date cu privire la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal