Nr.  5692/VI/1/2019

 

                                 

A N U N  Ţ

 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, al Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor aprobat prin Hotărârea nr. 182 din 29 martie 2007, modificată şi completată, precum şi Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de ordine interioară a parchetelor aprobat prin Ordinul nr. 2632/C/2014 al Ministerului Justiţiei

 

 

 ORGANIZEAZĂ  ÎN PERIOADA  15-17.10.2019

- 15.10.2019 – Proba scrisă - ora 1000 și

   16-17.10.2017 – Susţinerea proiectului referitor la exercitarea atribuţiilor manageriale - ora 1000

 

CONCURS de promovare în funcţii de conducere a grefierilor

Concursul se va desfăşura la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti

 

Concursul se va susţine pentru ocuparea:

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău1 post prim-grefier;

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău – 2 posturi grefier şef secţie;

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău – 1 – grefier şef;

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat – 1 – grefier şef;

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele – 1 – grefier şef.

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa1 post grefier şef secţie;

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte1 – grefier şef;

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni – 1 – grefier şef;

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari – 1 – grefier şef;

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Găeşti1 – grefier şef.

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova1 post prim-grefier;

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova – 2 posturi grefier şef secţie;

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti1 – grefier şef;

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Mizil – 1 – grefier şef;

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia – 1 – grefier şef.

Odată cu cererea de înscriere la concurs, candidaţii vor trebui să prezinte raportul întocmit de conducătorul  parchetelor unde îşi desfăşoară activitatea candidatul din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 7 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea nr. 182 din 29 martie 2007 a Consiliului Superior al Magistraturii cu modificările şi completările ulterioare.

 

Cererile însoţite de documentele prevăzute în Regulamentul pentru înscriere la concurs se vor depune până la data 23.09.2019  la compartimentul de grefă al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.

 

Proiectul referitor la exercitarea atribuţiilor manageriale specifice funcţiei pentru care candidează va fi depus la grefa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti cu cel puţin 7 zile înainte de data desfăşurării concursului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, respectiv 03.10.2019.

Desfăşurarea concursului se va face conform prevederilor Hotărârii C.S.M. nr. 182/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Tematica stabilită de Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti cuprinde:

 

- Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare,

 - Ordinul nr. 213/2014 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind organizarea și funcționarea sistemului informațional al Ministerului Public, cu modificările și completările ulterioare,

- Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 140/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul judecătorilor, procurorilor și magistraților asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție la informații clasificate, secrete de stat și secrete de serviciu,

- Codul de Procedură penală - Partea Generală – Titlul VI - Acte procesuale și procedurale comune,

        - Hotărârea Guvernului nr. 585/2002  pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul I, Capitolul II și Capitolul III,

        - Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale, republicată.

       - Regulamentul de ordine interioară al parchetelor  aprobat prin Ordinul Minisatrului Justiţiei nr. 2632/C/2014:

-         organizarea şi funcţionarea parchetului de pe lângă curtea de apel ;

-         organizarea şi funcţionarea parchetelor de pe lângă tribunale;

-         organizarea şi funcţionarea parchetelor de pe lângă judecătorii;

-         activitatea de registratură organizare şi funcţionare – cap II Secțiunea 1 art. 125 – art. 141;

-         primirea, înregistrarea şi circulaţia lucrărilor;

-         arhiva. Evidenţa, selectarea, mişcarea şi casarea în condiţiile legii a documentelor păstrate în arhivă – Secţiunea a 5-a art. 153 - art. 171;

-         grefa: organizare şi funcţionare; evidenţa cheltuielilor judiciare avansate de stat; evidenţa şi punerea în executare a ordonanţelor procurorilor – Secțiunea a 4-a.

 

 

 

 

 

           COMISIA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI ,