MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PLOIEŞTI

Operator de date cu caracter personal nr. 6331

Ploieşti, Str.Buna Vestire nr.1 A, jud. Prahova

Telefon 0244 541099, fax 0244542310, e-mail pj_ploiesti@mpublic.ro

Nr. 1000/I-3/2022                                                                                                     

09.03.2022

INFORMARE

 

Având în vedere faptul că dispozițiile Legii nr. 55 din 15.05.2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, nu vor mai fi aplicabile începând cu data de 19.03.2022 ( respectiv art. 4 alin.6 din Legea nr. 55 din 15.05.2020 - În cazul dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere - cu drept de circulație -  se menține numai valabilitatea celor emise în temeiul art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (4) sau alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 10 zile de la încetarea acestei stări. Pentru aceeași perioadă se menține și valabilitatea prelungirii dreptului de circulație, dispusă de procuror sau de instanța de judecată potrivit art. 111 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare),  vă aducem la cunoștință următoarele:

Cererile de prelungire a dreptului de circulație vor fi transmise prin corespondență (fax, trimiteri poștale sau prin e-mail – menționate în antet) sau depuse la cutia poștală amplasată în exteriorul sediului ori predate în timpul programului de lucru cu publicul (marțea și joia, în intervalul 09:00 – 11:00).

Cererile vor fi însoțite de actul de identitate al petentului și dovada înlocuitoare, ambele în copie. 

Prezenta informare va fi afișată la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, prin grija compartimentului grefă, precum și pe site-ul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

 

Prim procuror,

Maria Mirabela Viciu